sanal sınıf


                                                                                                                    

Emep

                                                                

e-Üniversite


                                                                                                                    

ELEMENT EGITIM TEKNOLOJILERI A.S UZAKTAN EGITIM ÇÖZÜMLERIMIZ

ELEMENT LEARNING SYSTEM (ELS)

Öğrenci ve öğretim görevlilerinin canlı olarak bir araya geldikleri, canlı ses ve görüntü ile haberleştikleri, 150.000 kişiye aynı anda canlı eğitim verme kapasitesi ve altyapısıyla Üniversiteler tarafından kullanılan e-sınıf sistemi Element Learning System; öğretim görevlisi tarafından kontrol edilebilen ders içeriği, ekran paylaşımı desteği ve öğretim üyesinin kağıda yazdığı yazıların öğrenciler tarafından canlı izlenebilmesi gibi üstün özellikleriyle öne çıkmaktadır. Sistem ELMS ile tamamen entegre çalışmakta, yönetimi web tabanlı Element Learning Management System üzerinden yapılabilmektedir.

ELEMENT LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (ELMS)

Element Learning Management System, en yeni teknolojilerle geliştirilmiş, kullanıcıların asenkron eğitim sisteminde ihtiyaç duydukları tüm özelikleri barındıran, Üniversiteler tarafından gerçekleştirlen programlarda binlerce canlı öğrenciye kesintisiz hizmet vererek kendini kanıtlamış "Ögrenim Yönetim Sistemi"dir. Sistem, asenkron dersleri haftalık (oturum) periyotlarla kullanıcılarına ulaştırmakta, ders notlarını sunmakta, ödevlere ulaşılmasını ve geri toplanmasını sağlamakta, oturum quizlerini yürütmekte ve kaçırılan e-sınıf derslerinin arşvlerine erişime de destek vermektedir. Ayrıca transkript, forum, anket, sınav, mesajlaşma gibi ek özellikleri ve detaylı kullanıcı, ders, soru bankası, sınav, anket, kategori ve sayfa yönetimi gibi yönetici özelliklerini barındırmaktadır. Sistem üzerinde kullanıcıların tüm davranışları kaydedilmekte, rapor yönetim sistemi ile sistem yöneticileri kendi kendilerine istedikleri düzeyde standart veya drill raporlar oluşturabilmektedir.

Element Learning Content Management Sytem (ELCMS)

Ders içeriklerinin hazırlanması için özel olarak geliştirilen Element Learning Content Management System, birden fazla öğretim üyelesinin ve eğitim teknologlarının aynı anda aynı ders üzerinde çalışabilmesine olanak tanır. Sistemde geliştirilen dersler tek tuşla Element Eğitim Yönetim Sistemi ve Element e-Sınıf Sisteminde öğrenciye veya sadece öğretim üyesinin kontrolüne açılabilir. Kullanıcı dostu arayüzü ve ders içeriği geliştirmek için hazırlanmış şablonlarıyla, kaliteli eğitim içeriğinin, eğitim metodolojisine uygun süreçler içinde geliştirmesini sağlamaktadır.

ELEMENT ONLINE EXAMINATION SYSTEM (EOES)

Online Sınav Sistemi ile internet üzerinden, herkesin aynı anda katıldığı canlı sınavlar ve belirli bir süre boyunca katılıma açık olan (1 gün, 1 hafta vb.) sınavlar, Öğretim Yönetim Sistemi ile entegre bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sınav sistemi, sınav sırasında öğrencinin bilgisayarında başka bir programı çalıştırmasını veya internet üzerinden araştırma yapmasını engellemektedir. Ayrıca, öğrenci bilgisayarında oluşan hatalar ve elektrik kesintileri gibi durumlarda, sınav merkezinin izniyle öğrenciler sınava kaldıkları yerden devam edebilmektedirler.

ELEMENT SCHOOL & STUDENT MANAGEMENT SYSTEM ELEMENT (ESMS)

Öğrenci İşleri Otomasyon ve Bilgi Sistemi, üniversitelerimizde öğrenci kayıt kabul ile başlayan tüm öğrenci işlemlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan sistemdir. Öğrenci İşlemleri; okul, enstitü, bölüm ve derslerin tanımlanması ve atama işlemleri; ders programı tanımlama ve dönem işlemleri; öğretim üyesi, danışman İşlemleri; ödemelerle ilgili işlemler; dönem kaydı, danışman onayı, ders seçme, ders ekleme ve çıkarma işlemleri; not girişi, bağıl değerlendirme, akademik durum, transcript işlemleri, mezuniyet ve sonrası işlemleri sistem üzerinden kolaylıkla uygulanabilmekte, web üzerinden her kullanıcı kendi yetkileri ile sisteme erişebilmektedir.

ELEMENT INTERACTIVE WEB TV (EWTV)

İnternet üzerinden yayın yapabilen EWTV, özellikle halka açık yayınların büyük kitlelere etkin bir şekilde ulaştırılmasını hedeflemektedir. Canlı yayın sırasında katılımcıların yazılı mesaj yoluyla sunucuya soru sorabilmesi gibi inteaktif özelliklere sahip EWTV aynı anda 1.000.000 kullanıcıya hizmet verebilmektedir.

ELEMENT ONLINETV (EONLINETV)

İnternet üzerinden televizyon yayını yapılabilmesini sağlayan Element ONLINETV, birçok farklı kanalı aynı anda izleyebilmeyi, gerektiğinde yayın sunucuları ve katılımcıları ile iletişim kurabilmeyi, eski yayınların arşivden seyredilebilmesini, kişiye ve bölgeye özel yayın yapılabilmesini ve yayın sırasında interaktif bilginin ulaştırılmasını sağlamaktadır.

ELEMENT E-MEETING (EEM)

Seminer ve toplantılara online katılım sağlamaya yönelik geliştirilen Element e-Meeting, toplantı sırasında soru yönetimini ve toplantıların arşivlenmesini de imkan vermektedir.

ELEMENT CRM (ECRM)

Özelikle uzaktan eğitim öğrencilerinin destek hizmetlerinden en geniş imkanlarla yararlanabilmesi ve kullanıcı sorunlarının en düşük seviyeye indirilmesi amacıyla tasarlanmış olan ECRM, öğrencilere doğru bilgiyi ulaştırmayı, öğrenci ile iletişimi takip ederek sürekli kılmayı, öğrenci memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

ELEMENT CALL CENTER SYSTEM (ECCS)

ECCS , Call Center işlemlerinin tamamen web üzerinden yönetilmesini, yapılan telefon görüşmelerinin kaydedilerek, sonuçlarının işlenmesini, tekrar aramaların ve oluşan görevlerin yönetilmesini sağlar.

ELEMENTINE (NEW STYLE 3D LEARNING SYSTEM)

E-Eğitim gören öğrencilerin, üç boyutlu (3D) bir kampüs ortamında derslere katılmaları, duyuruları ve bilgileri bu ortamdaki insanlarla konuşarak öğrenmeleri ve e-derslere ilgili sınıflara ulaşarak katılmaları gibi yenilikçi bir yaklaşımla e-öğrenme ortamını örgün öğrenme ortamı haline getirmeyi hedefleyen sistem, öğrenme ve sosyalleşmeyi güçlendirmektedir.